«Ἡ Μυητική Πορεία τοῦ Θείου Ἀπολλωνίου Τυανέως, Σικελία, Ἑλλάδα, Αἴγυπτος»!

Μέ τόν Ραδάμανθυ ‘Αναστασάκη. Τρίτη 6/12/22 7:30-9:00 μ.μ. e-learning μέσω zoom δεοθέατρον – λληνικόν Πνεμα • κδόσεις. https://www.ideotheatron.gr • Διαδικτυακή Φιλοσοφική Μυθολογική Σχολή • Μαθήματα ρχαίων λληνικν Παίδων – νηλίκων • μήρου Παιδεία! Πληροφορίες: email: ideotheatron@ideotheatron.gr | 6931191493. Youtube.: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ.

Σχετικά με τον συντάκτη

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ * ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ * ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ (Διδάσκων Πανεπιστημίου – Ἡθοποιός)

ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ (ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας – Μεταφράστρια Ἀρχαίων – Δικηγόρος)

ΘΕΑΤΡΟΝ ΙΔΕΩΝ * ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ * Ἀγωγή Ψυχῆς ἀπό τό 1991
ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΟΡΦΙΚΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ & ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

32 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ,
ΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 27.000 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΠΟΜΠΩΝ.

Επίκτητου 1, 116 35, Παγκράτι
210.5237543, 693 119 1493
ideotheatron@ideotheatron.gr
facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ιδεοθέατρον