ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 ξεκινάει νέος κύκλος μαθημάτων Πυθαγόρειας Φιλοσοφίας με τις πνευματικές υποθήκες των Χρυσών Επών και το Πιστεύω του Φιλοσόφου του Σ.Νάγου.

Η ηθική διδασκαλία του Πυθαγορισμού από την θεωρία στην πράξη!

 

Διδάσκων: Ραδάμανθυς Αναστασάκης

Σχετικά με τον συντάκτη

Ευρυνόμη Γαβρά

Ευρυνόμη Γαβρά

Σχόλια

Πάτησε για να σχολιάσεις

Ιδεοθέατρον