«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ»! ΘΕΪΚΟΙ ΔΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΙ!

ΠΈΜΠΤΗ 1/1/22 8:30 Μ.Μ. ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΌΣ ΚΎΚΛΟΣ ΡΓΑΣΙΩ͂Ν ΜΈ ΤΌΝ ΡΑΔΆΜΑΝΘΥ ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΗ. ΜΆΘΗΜΑ ΚΑΊ ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΤΕΛΕΤΉ.

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ – ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ 31 ΤΗ ΓΩΓΉ ΨΥΧΗ͂Σ! ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΉ ΚΑΊ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΉ ΣΧΟΛΉ – ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΡΧ. ΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν – ΜΉΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: E-MAIL: IDEOTHEATRON@IDEOTHEATRON.GR | 6931191493

Σχετικά με τον συντάκτη

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ * ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ * ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ (Διδάσκων Πανεπιστημίου – Ἡθοποιός)

ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ (ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας – Μεταφράστρια Ἀρχαίων – Δικηγόρος)

ΘΕΑΤΡΟΝ ΙΔΕΩΝ * ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ * Ἀγωγή Ψυχῆς ἀπό τό 1991
ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΟΡΦΙΚΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ & ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

32 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ,
ΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 27.000 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΠΟΜΠΩΝ.

Επίκτητου 1, 116 35, Παγκράτι
210.5237543, 693 119 1493
ideotheatron@ideotheatron.gr
facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ιδεοθέατρον