Συντάκτης -Ευρυνόμη Γαβρά

ΠΡΟΚΛΟΥ: ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ, ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΖΩΟΥ

Νέο τμήμα μαθημάτων στο Ιδεοθέατρον Νεοπλατωνικες μελέτες με οδηγό τον Πρόκλο Κάθε Παρασκευή 7:30 – 9:30μ.μ Ο Πρόκλος, διάδοχος της πλατωνικης...

Ιδεοθέατρον