Αποσυμβολισμός Μυθολογίας

Μάθημα Παρασκ. 09/12/2022 7:30 μ.μ. μέ τήν Εύρυνόμη Γαβρᾶ καί τόν Ραδ. Ἀναστασάκη. Τρόποι παρακολούθησης: Διά ζώσης Ἐπικτήτου 1 Παγκράτι ἤ διαδικτυακά μέσω zoom. Πληροφορίες συμμετοχῆς: email: ideotheatron@ideotheatron.gr Τηλ.: 6931191493 Youtube:...

Διαβάστε περισσότερα
Ιδεοθέατρον