Πλωτίνου: Περί Οὐρανοῦ καί  Ἄστρων! Μάθημα Σαββάτου 04/02/2023 στις 07:30μ.μ. Μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ καί τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη.   Τρόποι παρακολούθησης: Διαδικτυακά μέσω zoom. Πληροφορίες συμμετοχῆς: email: ideotheatron@ideotheatron.gr Τηλ.:...

Διαβάστε περισσότερα
Ιδεοθέατρον