Αυτογνωσία

Το να μη αφήνει ο άνθρωπος την εξωτερίκευση προς τους άλλους του πόνου του είναι ηθική αρχή, αρχή προερχομένη από την δυναμική ψυχική του κατάσταση, εκτός αν δια της εξωτερικεύσεως προς τους άλλους ανθρώπους του πόνου του πρόκειται να διδάξει τα...

Διαβάστε περισσότερα
Ιδεοθέατρον