Πλατωνική Φιλοσοφία

Μελέτες Μυστηριακής Φιλοσοφίας Κάθε Παρασκευή 7:30-9:30 Πλατωνικές Ἔρευνες Μυστηριακῆς Φιλοσοφίας. Κάθε Σάββατο 7:30-9:30 μ.μ. Ἐπιμέλεια Μαθημάτων – Διδασκαλία: Ἐπιμέλεια Μαθημάτων – Διδασκαλία: Ραδάμανθυς Ἀναστασάκης (Διδάσκων...

Διαβάστε περισσότερα
Ιδεοθέατρον