Πυθαγόρεια Φιλοσοφία

Ο όρος «μέθεξη» οφείλει την γραμματική καταγωγή του στο ρήμα μετέχω- μέλλ. μεθέξω-, που σημαίνει λαμβάνω μέρος εις τι, συμμετέχω εις τι. Στην φιλοσοφία του Πλάτωνα, η μέθεξη διαδραματίζει ένα ιδιαίτερης σημασίας ρόλο, αφού αποτελεί μια απο τις...

Διαβάστε περισσότερα
Ιδεοθέατρον