ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ στό ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ. Τμήματα: Νηπίων – Παίδων – Ἐφήβων – Ἐνηλίκων.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/10/19
Κρατήσεις – Πληροφορίες τηλ.: 6931191493 https://www.facebook.com/640935872703484/videos/934342160029519/

Σχετικά με τον συντάκτη

Ευρυνόμη Γαβρά

Ευρυνόμη Γαβρά

Σχόλια

Πάτησε για να σχολιάσεις

Ιδεοθέατρον