Ο ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΣ

Τετάρτη 30/11/22 7:30-9:00 μ.μ. e-learning ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ. • 31 χρόνια Ἀγωγή Ψυχῆς! Μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ καί τόν Ραδ. ‘Αναστασάκη.
Πληροφορίες.: email: ideotheatron@ideotheatron.gr | 6931191493.
Διαδικτυακή Φιλοσοφική καί Μυθολογική Σχολή.
Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν • Ὁμήρου Παιδεία!
Ἐκδόσεις • Φιλοσοφικό Περιοδικό • Βιβλιοπωλεῖον.
www ideotheatron.gr
facebook: Radamantys Anastasakis
Κανάλι στό youtube: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Σχετικά με τον συντάκτη

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ * ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ * ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ (Διδάσκων Πανεπιστημίου – Ἡθοποιός)

ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ (ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας – Μεταφράστρια Ἀρχαίων – Δικηγόρος)

ΘΕΑΤΡΟΝ ΙΔΕΩΝ * ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ * Ἀγωγή Ψυχῆς ἀπό τό 1991
ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΟΡΦΙΚΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ & ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

32 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ,
ΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 27.000 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΠΟΜΠΩΝ.

Επίκτητου 1, 116 35, Παγκράτι
210.5237543, 693 119 1493
ideotheatron@ideotheatron.gr
facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ιδεοθέατρον