Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Ο Προμηθέας (προ-μήδομαι: προνοώ) είναι εκείνος που δωρίζει στους ανθρώπους τον νου, ο οποίος υπολογίζει, πριν από τις εκβάσεις, όσα πρόκειται να συμβούν και τον οποίο έχουν οι άνθρωποι, αφού προσέλαβαν νοητική ζωή.
Το κρύψιμο του πυρός είναι η αόρατη συγκέντρωση της νοητικής και τεχνικής ζωής, με την οποία ο απρόσωπος Δημιουργός Αιθήρ του Διός δημιούργησε τον Κόσμο.
Το πυρ, που είναι αίτιο φωτός, αποτελεί εικόνα του τεχνικού νου, ενώ η κλοπή, ή ορθά, η χορηγία του πυρός, δηλώνει τη «μετάθεσιν» (μεταφορά) από το νοητό και αφανές στο αισθητό και «ἀλλότριον» (ξένο).
Γιατί κάθε κλοπή στην πραγματικότητα αποτελεί μυστική μεταφορά του ξένου.
Τον τεχνικό νου έχει δώσει, λοιπόν, ο Προμηθέας και στις ψυχές που εξέπεσαν εδώ κάτω.
Γι’ αυτό ο μύθος αποκάλεσε αυτή την χορηγία κλοπή, επειδή μέσω του Προμηθέα δόθηκε στις ψυχές που κατέβηκαν στον τόπο αυτό, που τους είναι ξένος.

Πρόκλου, Υπόμνημα εις τα Ησιόδου Έργα και Ημέρες

Σχετικά με τον συντάκτη

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ * ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ * ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ (Διδάσκων Πανεπιστημίου – Ἡθοποιός)

ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ (ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας – Μεταφράστρια Ἀρχαίων – Δικηγόρος)

ΘΕΑΤΡΟΝ ΙΔΕΩΝ * ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ * Ἀγωγή Ψυχῆς ἀπό τό 1991
ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΟΡΦΙΚΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ & ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ & ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

32 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ,
ΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 27.000 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΠΟΜΠΩΝ.

Επίκτητου 1, 116 35, Παγκράτι
210.5237543, 693 119 1493
ideotheatron@ideotheatron.gr
facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ιδεοθέατρον