Τελευταία άρθρα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Επειδή ο δημιουργός για τη συμπλήρωση της ψυχής χρησιμοποίησε την ένωση και τη διάκριση των πάντων, την ταυτότητα και τη διαφορετικότητα, τη στάση και την...

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Ο Προμηθέας (προ-μήδομαι: προνοώ) είναι εκείνος που δωρίζει στους ανθρώπους τον νου, ο οποίος υπολογίζει, πριν από τις εκβάσεις, όσα πρόκειται να συμβούν και...

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος είναι ένας μικρός κόσμος και υπάρχουν μέσα σε αυτόν κατά τρόπο μερικό, όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο κατά τρόπο θεϊκό και καθολικό. Υπάρχει μέσα μας:...

Ιδεοθέατρον