ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 19-20-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 19-20-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
Πρόκλου: Οι μυστικές παρακαταθήκες του Πλάτωνος περί θεών

Σάββατο 20 Ιουλίου 2019
Πλατωνική φιλοσοφία: Περί γραμμάτων και αποκρύφων ονομάτων στον Πλάτωνα

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
Πλούταρχου: Περί Ίσιδος και Οσίριδος
Τα αιγυπτιακά Μυστήρια

Σχετικά με τον συντάκτη

Ευρυνόμη Γαβρά

Ευρυνόμη Γαβρά

Σχόλια

Πάτησε για να σχολιάσεις

Ιδεοθέατρον