Ετικέτα -Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Η πρώτη αιτία για την οίηση των ψυχών, την έπαρση και την εξαπάτησή τους είναι το σώμα, η ύλη και η σχετική με αυτά σκιαγράφηση των μορφών εν είδει ομοιωμάτων...

Ιδεοθέατρον