Ετικέτα -Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Οι αισθήσεις συνδέουν την ψυχή με τα διαιρεμένα όντα, οι φαντασίες τη γεμίζουν με διαμορφωμένες κινήσεις και οι επιθυμίες την έλκουν προς την εμπαθή ζωή. Και...

Ιδεοθέατρον