Ετικέτα -Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Με τον κάλλιστο δεσμό, την αναλογία, η φύση τοποθετεί την αρμονία μέσα στα έργα της και ο δημιουργός με αυτήν διακοσμεί το σύμπαν. Ο Πλάτωνας δίνει υπόσταση...

Ιδεοθέατρον