ΟΡΦΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Παρασκευή 19:00-21:00


ΟΡΦΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ - ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ.


Παρουσίαση καί άνάλυση ὅλων τῶν θείων ἱερῶν Ὕμνων καί κειμένων τῆς Ὀρφικῆς Θεολογίας.


Οἱ Ἱεροί Ὀρφικοί Ὕμνοι, ἀποβλέπουν στήν δημιουργία πνευματικοῦ κλίματος, ψυχικής καθάρσεως


καί γαλήνης, διά τήν ἐπιτέλεσιν θεραπείας, ἱερουργίας ἢ καί θεοφάνειας.


ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ: ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ – ΨΥΧΟΓΟΝΙΑΣ – ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΜΕΡΙΚΩΣ,


ΟΛΑ ΟΣΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΘΕΪΚΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΩΣ. Πρόκλος


Βιώνοντας τήν ἑνότητα τῆς Καθολικῆς Ζωῆς. Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι ἕνας μικρόκοσμος.


Ὅλες οἱ Ἱεραρχίες τῶν Οὐρανῶν ὑπάρχουν μέσα του. Ὅμως, στήν πραγματικότητα, πρόκειται γιά


Μία Ὕπαρξη. Ὁ Μακρόκοσμος και ὁ Μικρόκοσμος ὑπάρχουν μόνον ὅταν παρατηροῦνται ἀπό μία


περιορισμένη συνειδητότητα. «Ὅπως εἶναι τό Ἔσω, ἔτσι εἶναι καί τό Ἔξω. Ὅπως εἶναι τά ἄνω, ἔτσι


εἶναι καί τά κάτω. Δέν ὑπάρχει παρά Μία Ζωή – Ἀριθμοί καί Νόμοι …»-


ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΡΡΗΤΟΥ ΕΝΟΣ - ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ - ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ!


μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη


(Διδάσκων Πανεπιστημίου, καθηγητής Ἀγωγῆς Λόγου, ἠθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ἐκδότης,


παραγωγός, παρουσιαστής ἐκπομπῶν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας).


καί τήν δικηγόρο Εὐρυνόμη Γαβρᾶ


(ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας-μεταφράστρια ἀρχαίων κειμένων-ἐρευνήτρια - παρουσιάστρια ἐκπομπῶν Ἀρχαίας


Ἑλληνικῆς Γραμματείας).