ΠΡΟΚΛΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πέμπτη 19:00-21:00


ΠΡΟΚΛΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΝ Τ’ ΑΓΑΘΟΝ. «Μονή» «Πρόοδος» «Ἐπιστροφή»


Κάθε επίπεδο της πραγματικότητας –νοητής ή αισθητής- παραμένει, σε μία πρώτη φάση, στον εαυτό της, για να


«προοδεύσει», σε μία δεύτερη φάση, προς τα κατώτερα από αυτό επίπεδα, προκειμένου να τους προσδώσει


ουσία και υπόσταση, για να επιστρέψει, σε μία τρίτη φάση, στην πηγή του, που είναι το «Εν» ή το «Ταγαθόν».


ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ


ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.


- Σχόλια στον Πλατωνικό Τίμαιο


- Σχόλια στην Πολιτεία του Πλάτωνα


- Σχόλια στον Αλκιβιάδη του Πλάτωνα


- Σχόλια στον Παρμενίδη του Πλάτωνα


- Σχόλια στον Κρατύλο του Πλάτωνα


- Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας


- Στοιχείωσις θεολογική


- Περί των δέκα προς την πρόνοιαν απορρημάτων


- Περί προνοίας και ειμαρμένης


- Περί της των κακών υποστάσεως


- Σχόλια στο πρώτο βιβλίο του Ευκλείδη


- Σχόλια στα Έργα και Ημέρες του Ησιόδου


- Υποτύπωσις αστρονομικών υποθέσεων


- Υποτύπωσις φυσική


- Σφαίρα


- Περί της καθ' Έλληνας ιερατικής τέχνης


- Παράφρασις εις την Πτολεμαίου συγγραφή


- Εις την τετράβιβλον Πτολεμαίου εξήγησις


- Περί αιδιότητος Κόσμου (σώζεται στο «Κατά Πρόκλου» από τον Φιλόπονο)


- Εις το πρώτον και το δεύτερον της Νικομάχου αριθμητικής εισαγωγής (έργο που είχε


αποδοθεί στον Φιλόπονο)


Έργα από τα οποία σώζονται αποσπάσματα:


Σχόλια στα Χαλδαϊκά λόγια - Σχόλια στις Εννεάδες του Πλωτίνου - Σχόλια στα Χρυσά έπη του


Πυθαγόρα - Λειτουργικοί ύμνοι (στον Ήλιο, την Αφροδίτη, τις Μούσες, σε όλους τους θεούς,


στην Λύκια Αφροδίτη, στην Εκάτη, στον Ιανό και την Αθηνά).


μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη


(Διδάσκων Πανεπιστημίου, καθηγητής Ἀγωγῆς Λόγου, ἠθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ἐκδότης,


παραγωγός, παρουσιαστής ἐκπομπῶν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας).


καί τήν δικηγόρο Εὐρυνόμη Γαβρᾶ


(ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας-μεταφράστρια ἀρχαίων κειμένων-ἐρευνήτρια - παρουσιάστρια ἐκπομπῶν Ἀρχαίας


Ἑλληνικῆς Γραμματείας).


ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ ἀπό τό 1991