ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τετάρτη 19:00-21:00

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ - ΗΛΙΑΚΗ – ΗΡΩΪΚΗ ΟΔΟΣ.

Αὐτός πού γνωρίζει τόν ἑαυτό του -ἀρχίζοντας ἀπό τήν Ἑστία του-,
ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τόν ἀρχηγέτη τῆς καθαρτήριας ζωῆς, τόν θεό Ἀπόλλωνα! Πρόκλος

Μέ ὁδηγό τά ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ τῶν Πυθαγορείων
καί τόν ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ τοῦ νεοπυθαγορείου φιλοσόφου Σ. Νάγου.

- Ὅταν ἡ Ψυχή ἀποκτήσει συνείδηση τῆς ὑπάρξεώς της.
- Βιώνοντας τόν Μυστηριακό Κύκλο! - Ὑφαίνοντας τόν Πέπλον τῆς Σοφίας!
- Ὦ Θεέ! Ἐάν ὑπάρχεις κατάστησον εἰς ἐμέ τήν ὕπαρξίν σου γνωστή δι’ οἱουδήποτε μέσου
βούλεσαι!
- ΟΥΔΕΙΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΕΟΝ ΕΝ ΤΗ ΔΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΟΨΕΤΑΙ, ΕΑΝ ΜΗ Ο ΒΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ Ο,ΤΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΩΡΟΝ ΤΟ ΦΩΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΦΕΓΓΕΙ! Σ. Νάγος
- Οἱ Πυθαγόρειες ἰδέες μποροῦν νὰ γίνουν ὁ ἄριστος ὁδηγός τοῦ ἀνθρώπου σήμερα.
Ἡ ἑρμηνεία τους βάσει τῶν λειτουργιῶν τῶν φυσικῶν καί πνευματικῶν νόμων τῆς Ὀρφικο-
πυθαγορείου παραδόσεως, βοηθοῦν στὴν συνειδητοποίηση, ὥστε νὰ γίνουν πράξη ζωῆς,
βίωμα ψυχής, καθιστώντας ἐλεύθερο καί γαλήνιο τό ἀνθρώπινο πνεῦμα.

- Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐνάρετος βοηθεῖται καὶ γίνεται συνεργάτης τῶν ἀνωτέρων αὐτοῦ
συνειδήσεων, οἱ ὁποῖες συνέστησαν τὴν Πνευματικὴν Ἰεραρχίαν, εἰς τὴν κορυφὴν τῆς
ὁποίας εὑρίσκεται Ὑπέρθεος Ἄρχων, χειριστὴς τῶν Φυσικῶν καὶ Πνευματικῶν Νόμων
διευθετῶν καὶ ἐποπτεύων τὴν τάξιν τοῦ Παντός. Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ!

- ΠΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΘΕΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΟΥ;
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΙΩΝ;
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΡΕΥΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ;

- .... μιά προσέγγιση πρός τούς Ἀνωτέρους Κόσμους τοῦ πυρέσσοντος ὀρίζοντος της
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη
(Διδάσκων Πανεπιστημίου, καθηγητής Ἀγωγῆς Λόγου, ἠθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ἐκδότης,
παραγωγός, παρουσιαστής ἐκπομπῶν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας).
καί τήν δικηγόρο Εὐρυνόμη Γαβρᾶ
(ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας-μεταφράστρια ἀρχαίων κειμένων-ἐρευνήτρια - παρουσιάστρια ἐκπομπῶν Ἀρχαίας
Ἑλληνικῆς Γραμματείας).